Att tänka på för en snygg och effektiv webbsida

Bara för ett decennium sedan var det allra viktigaste för företagen att ha en webbsida, men hur designen och effektiv denna var låg det inte lika mycket fokus på som idag. Att det var så var faktiskt inte så konstigt med tanke på att det på den tiden inte fanns de verktyg, hjälpmedel och teknik som numera finns. Dessutom har det blivit enklare, och framför allt billigare att skapa sajter.

Numera är det alltså viktigt att en webbsida tilltalar potentiella kunder, då en snygg och väldesignad sida effektivt knyter an till kunden och skapar en långsiktig relation. Idag börjar 80% av kundresor med Google. Självklart är det viktigt att din webbsida är tilltalande, men det gäller också att den är effektiv, då kunden kan interagera genom att shoppa, boka tider, se videos, läsa bloggar och registrera sig. En webbsida är inkluderad i många företags strategi för marknadsföring.

Vad behöver en väldesignad webbsida

Att tänka på för en snygg och effektiv webbsida

Kunden behöver få en positiv upplevelse, som i sin tur förstärker företagets varumärke och skapar en relation till den tilltänkta kunden. Färgvalet och den grafiska profilen bör vara enhetlig, och ha en tydlig design. Dessutom bör du inte ha alltför många olika typsnitt, max tre. En till rubriker, en till brödtext och ytterligare en för att vara dekorativ, men självklart räcker det att använda ett typsnitt som du sedan varierar i storlek och annat formsnitt.

Sajten behöver vara användarvänlig och enkel att navigera runt på, och därför gäller det ha en struktur som är tydlig och koncis. Det finns många företag som glömmer bort att allt fler potentiella kunder använder mobiler och surfplattor. Då är det mycket viktigt att webbsidan anpassar sig efter skärmstorleken. Sajten bör alltså inte ha för mycket information eller komplexa bilder, vilket kan göra det svårt att läsa på små mobilskärmar.

Något som är viktigt i dagens läge är att sajten är snabb och väloptimerad, vilket gör att kunder slipper vänta på att bilder, text och filmer ska laddas upp. Det finns idag bra verktyg och hjälpmedel för att maximera hemsidor. Dagens kunder är otåliga och orkar inte vänta. Den viktigaste saken en sajt ska göra är att uppfylla kundernas behov. Till syvende och sist går alltså både det estetiska och funktionella hand i hand!